Korraga kasutada kuni 10 karti.

Raja pikkus 730 meetrit.

Elektrooniline ajavõtusüsteem.