Korraga kasutada kuni 15 karti.

Raja pikkus 730 meetrit.

Elektrooniline ajavõtusüsteem.